angielska wersja strony
polska wersja strony

remak
certyfikat 1 


ZARZĄD I RADA NADZORCZA

I. ZARZĄD SPÓŁKI

 

 

 Adam Rogala - PREZES ZARZĄDU
 

Urodzony w 1954 roku jest absolwentem Wydziału Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1997 roku ukończył Menedżerskie Studium Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.

W latach 1980-2002 zatrudniony w firmie Energomontaż - Zachód Wrocław i Energomontaż - Zachód Opole sp. z o.o. na stanowiskach: kierownik obiektu, a następnie jako kierownik budowy m. in. na budowach: Elektrownia Rybnik, Elektrownia Opole, Kombinat Schwarze Pumpe - Niemcy, Elektrociepłownia Schweinfurt Niemcy oraz jako zastępca dyrektora ds. technicznych przedstawicielstwa Energomontażu - Zachód Wrocław w Dusseldorfie.

W latach 1996-2002 pracował jako dyrektor ds. technicznych, prezes Energomontażu - Zachód Opole sp. z o.o., a następnie dyrektor oddziału Energomontaż - Zachód SA Wrocław.

W latach 2002-2003 pełnił funkcję dyrektora ds. realizacji i sprzedaży w Fabryce Kotłów Sefako S.A.

W latach 2003-2005 zatrudniony w Remak S.A. na stanowisku dyrektora ds. produkcji, a od roku 2005 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu i dyrektora ds. realizacji.

Od lipca 2012 roku powołany na stanowisko prezesa Zarządu Spółki i dyrektora naczelnego.

 
 Aleksandra Kowalska - WICEPREZES - CZŁONEK ZARZĄDU
 

Urodzona w 1954 roku jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

W latach 1978-1979 zatrudniona w Przedsiębiorstwie Przemysłu Betonów w Kluczborku jako inspektor, a następnie w Opolskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w latach 1979-1986 kolejno na stanowiskach: specjalista, zastępca kierownika działu ekonomicznego.

Z Remak S.A. związana od 1986r kolejno na stanowisku kierownika działu kosztów i głównego księgowego. Od 1993r pełni funkcję wiceprezesa Zarządu i dyrektora ds. ekonomicznych i finansowych.

 
 Henryk Sołdoń - WICEPREZES - CZŁONEK ZARZĄDU
 

Pan Henryk Sołdoń ma 62 lata i jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wydział Mechaniczny-Energetyczny, specjalizacja energetyka jądrowa z tytułem magister inżynier mechanik.

W latach 1977-1992 zatrudniony w Energomontażu Południe kierował montażem w czasie budowy i modernizacji elektrowni "Rybnik", "Łagisza", "Morupule" (Botswana), Elektrociepłowni "Huta Katowice" oraz Elektrowni Atomowej "Paks" (Węgry).

W latach 1992-1996 kierował dla EPE-ZRE Rybnik modernizacją kotłów w Elektrowni "Shuaiba South" (Kuwejt) oraz dla Energomontażu-Zachód Opole montażem kotła w Elektrociepłowni "Czechowice Dziedzice".

W latach 1996 – 2002 związany umowami z firmami niemieckimi grupy Lentjes Lurgi nadzorował montaż kotłów w Elektrowni "Mangrol" (Indie), Spalarni Odpadów Komunalnych Seoul Kun Po (Korea Południowa) oraz kierował budową bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni "Lublin-Wrotków".

W latach 2002 -2006 kierował budowami obiektów energetycznych i przemysłowych w Polsce i Estonii dla kanadyjskiej firmy inżynieryjnej KSH Solutions Inc.

W latach 2007-2009 w strukturze Inżyniera Kontraktu (Energopomiar Gliwice) był odpowiedzialny za koordynację budowy bloku 460MW w Elektrowni "Łagisza".

Z Remak S.A. związany od września 2013r na stanowisku wiceprezesa Zarządu i dyrektora ds. realizacji.

 


 

II. RADA NADZORCZA SPÓŁKI

 

 

 Barbara Gronkiewicz - PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ
 

Urodzona w 1973 roku, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Nauk Ekonomicznych. Od 1996 roku związana z Mostostal Warszawa S.A., gdzie zajmuje stanowisko Dyrektora Biura Zarządzania Grupą Kapitałową. Od 01.07.2005 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A., która wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa.

Od 03.01.2013 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Mostostal Concession Sp. z o.o., która wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa. Pełni funkcje członka Rad Nadzorczych w spółkach: Mostostal Puławy S.A., Mostostal Płock S.A., AMK Kraków S.A., WROBIS S.A., Mezap Sp. z o.o., Energezap Sp. z o.o., Wrobis Developer Sp. z o.o., Wrobis Developer Świdnica Sp. z o.o.

Według oświadczenia pani Barbara Gronkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do REMAK S.A. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 
 Krzysztof Sadłowski - Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ
 

Urodzony 1963, absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, magister inżynier mechanik. Ukończył również kilka specjalistycznych szkoleń z zakresu zarządzania, w tym Podyplomowe Studium Menedżerskie na Uniwersytecie Warszawskim oraz egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. W latach 1990 – 2007 pracował w Zespole Elektrowni Ostrołęka S.A. pełniąc stanowiska: inżyniera ds. remontów urządzeń energetycznych, specjalisty ds. turbin – inspektora nadzoru cieplno-mechanicznego, kierownika Wydziału Strategii i Rozwoju, Członka Zarządu – Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji, Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego.

W latach 2007-2009 był Zastępcą Dyrektora Generalnego w Izbie Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Od czerwca 2009 roku pracuje w Mostostalu Warszawa S.A. Pełnił stanowisko Dyrektora Pionu Energetyki Zawodowej i zdobyte doświadczenie w branży elektroenergetycznej przekładał na przygotowanie i realizację remontów i inwestycji, w tym budowę nowych obiektów energetycznych w obszarach różnych technologii: energetyki konwencjonalnej, gazowo-parowej, odnawialnej.

W dniu 5 grudnia 2012, decyzją Rady Nadzorczej, został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa S.A. Według oświadczenia pan Krzysztof Sadłowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do REMAK S.A. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 
 Marcin Kondraszuk - SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ
 

Urodzony 1973, jest absolwentem Zarządzania na wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Ukończył wiele specjalistycznych szkoleń z zakresu analizy strategicznej przedsiębiorstwa, organizacji i zarządzania oraz planowania finansowego. Od 17 lat związany jest z obszarem organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. W latach 1996-1998 związany z Grupą Doradczą Praktyczna Szkoła Innowacji gdzie jako konsultant brał udział w projektach doradczych i szkoleniach pracowników przedsiębiorstw branży budowlanej, transportowej oraz FMCG w zakresie zarządzania organizacją, analizy finansowej oraz zarządzania personelem. W latach 2003-2005 był Prokurentem w spółce Towarowa Park Sp. z o.o., realizującej projekt deweloperski w centrum Warszawy.

W roku 2005 został powołany w skład zarządu tej spółki jako Wiceprezes. Funkcję tę pełnił do 2007 roku. W latach 2003-2006 był członkiem Rady Nadzorczej Mieleckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A. Od roku 2004 do 2006 pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej Agencji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych 3A Sp. z o.o. Od lipca 1998 roku związany jest z Mostostalem Warszawa S.A. gdzie w latach 2001-2006 piastował stanowisko zastępcy, a od 2006 r. do 2012 r. Dyrektora Biura Organizacyjno-Prawnego, kierując zespołami odpowiedzialnymi za obsługę prawną spółki, realizację obowiązków informacyjnych spółki giełdowej a także kompleksową obsługę jej organów.

Od 2012 roku sprawuje stanowisko Dyrektora Biura Zarządu odpowiadając dodatkowo za zarządzanie roszczeniami i compliance. Według oświadczenia pan Marcin Kondraszuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do REMAK S.A. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 
 Miguel Vegas Solano - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Urodzony 1968, ukończył Uniwersytet w Salamance (Hiszpania) uzyskując tytuł magistra nauk ekonomicznych i zarządzania. Od 1995 roku związany jest z firmą Acciona Infraestructuras S.A. W latach 1995-1998 był kierownikiem kontroli kosztów przy realizacji tunelu Doukkala w Maroku, a od 1997 roku pełnił również funkcję kierownika administracyjnego przy tej inwestycji. Od 1998 do 2002 roku pracował w oddziale Acciona Infraestructuras S.A. w Libanie, najpierw na stanowisku kierownika administracyjnego, a od sierpnia 2000 roku, dyrektora finansowego i kontrolera kosztów. W latach 2002-2004 sprawował funkcję kierownika administracyjnego oraz kontrolera kosztów spółki w regionie Castilla - La Mancha. Od 2005 roku jest pełnomocnikiem Acciona Infraestructuras S.A. na rynku polskim oraz zajmuje stanowisko głównego audytora w firmie Mostostal Warszawa S.A. Do czerwca 2007 pełnił funkcję prokurenta polskiej spółki. W dniu 25 czerwca 2007, decyzją Rady Nadzorczej, został powołany w skład zarządu Mostostalu Warszawa S.A., pełniąc w niej funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego.

Miguel Vegas Solano jest również członkiem rad nadzorczych spółek zależnych Mostostal Warszawa S.A.: Mostostal Płock S.A., Mostostal Puławy S.A., AMK Kraków S.A., Mostostal Kielce S.A., WROBIS S.A., Wrobis-Developer-Świdnica Sp. z o.o., Energezap Sp. z o.o., Mezap Sp. z o.o., MPB S.A. Miguel Vegas Solano był również członkiem rad nadzorczych spółek zależnych od hiszpańskiego inwestora: Acciona Nieruchomości Sp. z o.o., Osiedle Leśne Sp. z o.o. Ponadto pełni rolę członka zarządu w spółkach: Tajro Sp. z o.o., Tucana Sp. z o.o., Pongo Sp. z o.o. Według oświadczenia pan Miguel Vegas Solano nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do REMAK S.A. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 
 Tadeusz Szymański - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
 

Urodzony w 1950 roku, absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Lądowej. Od 1975 roku związany z Mostostal Warszawa S.A. W latach 2001-2005 członek Zarządu Mostostal Warszawa S.A.. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Pionu Budownictwa Przemysłowego Mostostal Warszawa S.A.

Pełni funkcje członka Rad Nadzorczych w spółkach: Mostostal Puławy S.A., Mostostal Kielce S.A., AMK Kraków S.A., Mostostal Płock S.A. Według oświadczenia pan Tadeusz Szymański nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do REMAK S.A. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

 

 

 

remak  KALENDARZ FIRMOWY
<<<    Kwiecień 2014    >>>
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Money.pl - wiadomoci, notowania, gieda, kursy walut
Kursy walut
NBP 2014-04-23
USD 3,0273 -0,22%
EUR 4,1914 +0,06%
CHF 3,4337 +0,09%
GBP 5,0907 -0,26%
Wspierane przez Money.pl

remak  NOTOWANIA SPÓŁKI


Money.pl - Kliknij po wicej
Gieda
GPW (2014-04-23 18:59)
WIG 51936.09 -0,17%
WIG20 2453.48 -0,24%
mWIG40 3416.93 -0,24%
sWIG80 - -
Wspierane przez Money.pl

logo gpw


Start   |  PROFIL SPÓŁKI  |  Ważniejsze kontakty  |  Nota prawna  |  Ochrona danych   |  mapa serwisu
Odwiedziło nas: 379486

strzalkaGóra
Copyright (C) 2010 Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA
Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
Kapitał zakładowy: 7.500.000, - PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000, - PLN
BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94124031031111000034830572
e-mail: remak@remak.com.pl
Gości online: 8

Górastrzalka