do góry

Obecnie realizowane projekty

Instalacja Odpopielania Bloków 5 i 6

w Elektrowni Opole

 

Budowa Bloków Energetycznych Nr 5 i 6

w Elektrowni Opole

 

Budowa Bloku Energetycznego

w Elektrowni Jaworzno

   

Obecnie realizujemy prace związane z dostawami i montażem konstrukcji oraz urządzeń Instalacji Odpopielania bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole. Prace realizowane są w formule „pod klucz” w ramach Konsorcjum firm Remak S.A., FL Smidth Hamburg GmbH, Energomar-Nord sp. z o.o. z tą ostatnią występującą jako Lider. Prace realizowane są na zlecenie GE Power sp. z o.o.

 

 Na podstawie umowy zawartej z Mostostal Power Development uczestniczymy w budowie nowych Bloków Energetycznych Nr 5 i 6 o łącznej mocy brutto 1800 MWe na parametry nadkrytyczne, opalane węglem kamiennym dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole. 

 

Na podstawie Umowy zawartej z Polimex Energetyka Sp. Z. o .o   bierzemy  udział w budowie nowego bloku  energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy 910 MW w opalanego węglem kamiennym  Elektrowni Jaworzno .

 

 

 

         

Budowa Bloku Energetycznego nr 11

w Elektrowni Kozienice

 

Montaż kotła OP-140 i Elektrofiltra

w ZAK S.A dla Rafako S.A.

 

Montaż 2 linii technologicznych

w ZTUO Szczecin dla Rafako S.A.

   

Na podstawie umów zawartych z Polimexem-Mostostal uczestniczymy w budowie nowego Bloku Energetycznego Nr 11 z kotłem o mocy 1075 MW na parametry nadkrytyczne, opalanego węglem kamiennym, dla ENEA Wytwarzanie Sp.z o.o. w Elektrowni Kozienice.

 

Montaż kotła OP-140 i jego urządzeń pomocniczych w tym Elektrofiltru wstępnego , filtru workowego i instalacji produktu podprocesowego następujących parametrach wydajność 140 t/h, temperatura 495°C, ciśnienie 75 BAR w "Nowej Elektrociepłowni" w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A dla Rafako S.A.

 

W ramach budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie prace wykonujemy od listopada 2014r. Nasza aktywność polega na montażu dwóch linii technologicznych. Zakres czynności obejmuje montaż dwóch kotłów do spalania odpadów, ruszty mechaniczne oraz instalację oczyszczania spalin (IOS).

 

 

 

 

Copyrights Remak S.A.