do góry

Obecnie trwają prace nad zmianą układu graficznego strony internetowej naszej Spółki, przez co serwis może być przejściowo niedostępny bądź mogą występować trudności w odczycie informacji. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy w terminie późniejszym.

Raport bieżący nr 18/2015 - Wykaz

29-04-2015
 • Zarząd REMAK SA w Opolu przekazuje do wiadomości wykaz akcjonariuszy obecnych i posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w Opolu w dniu 29 kwietnia 2015 roku.     Dokument Pobierz  Wykaz akcjonariusz obecnych na Zwyczajnym Walnym ...

 • więcej

Raport bieżący nr 17/2015 - Uchwały

29-04-2015
 • Zarząd Remak S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remak S.A. w dniu 29.04.2015 roku.   Dokument Pobierz  Uchwały podjętę przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ...

 • więcej

Raport bieżący nr 16/2015 - Spełnienie

15-04-2015
 • W nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB12/2015 Zarząd REMAK SA podaje do wiadomości, iż Spółka w dniu 15 kwietnia 2015 roku otrzymała od Zleceniodawcy jakim jest Polimex-Mostostal SA informację o akceptacji przez Zamawiającego to jest Enea Wytwarzanie SA, firmy REMAK ...

 • więcej

Raport bieżący nr 15/2015 - Projekty

01-04-2015
Raport bieżący nr 15/2015 - Projekty uchwał
 • Zarząd spółki REMAK SA przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK SA, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2015 roku. ...

 • więcej

Raport bieżący nr 14/2015 - Zwołanie

01-04-2015
Raport bieżący nr 14/2015 - Zwołanie Zwyczajnego
 • Zarząd REMAK SA przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 29 kwietnia 2015 roku na godz. 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjomariuszy REMAK SA. Treść ogłoszenia zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu. ...

 • więcej

Raport bieżący nr 13/2015 - Odwołanie

31-03-2015
Raport bieżący nr 13/2015 - Odwołanie Zwyczajnego
 • W nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB9/2015 Zarząd REMAK SA informuje o odwołaniu zwołanego na dzień 9 kwietnia 2015 roku na godz. 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Przyczyną odwołania jest otrzymana w dniu 31 marca 2015 roku informacja od głównego ...

 • więcej

Raport bieżący nr 12/2015 - Podpisanie

27-03-2015
Raport bieżący nr 12/2015 - Podpisanie znaczącej
 • Zarząd REMAK SA podaje do wiadomości, że w dniu 27 marca 2015 roku otrzymano zlecenie, którego stronami są: Polimex-Mostostal S.A. jako zleceniodawca, a REMAK SA jako zleceniobiorca. Przedmiotem zlecenia jest wykonanie montażu dwóch elektrofiltrów dla nowego bloku energetycznego nr 11 w ...

 • więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >

Copyrights Remak S.A.